AKTUELLT I ÖSTERGÖTLAND


Dags för årsmöte i GIS Östergötland!

21 mars kl. 9-12.
Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping


Agenda

Välkomstfika 
9.00 - 9.30

Årsmöte 
9.30 - 10.30

Rundvandring
10.30/11.00 - 12.00

12.00 Gemensam lunch som föreningen står för

Anmäl er till jessica.henestal@lansstyrelsen.se senast 11 mars, meddela då vilka delar ni deltar på och om ni har några allergier.

Handlingar


Medlemmar välkomnas till GIS-Östergötlands medlemsträff!

5 december kl. 9-12, Linnégatan 9 Linköping

Agenda

9.00 Välkomna!

9.15 Motala kommun – Verksamhetsutveckling och digitalisering

10.00 Länsstyrelsen Östergötland – Digitala ÖP, Införandet av Prozesso

10.30 Lantmäteriet – Digibarometern, Digitala DP och ÖP

11.15 Diskussion kring förslag på föreningens aktiviteter under 2024

12.00 Gemensam lunch som föreningen står för

Anmäl er till jessica.henestal@lansstyrelsen.se senast 29 november, meddela då också om ni deltar på gemensam lunch samt eventuella matpreferenser.


Tips: NVDB-dag med Trafikverket den 10 november! 
Ta chansen och få svar på alla dina funderingar!

Har du också funderat på hur du egentligen kan använda nationella vägdatabasen, NVDB?

På NVDB-dagen den 10 november kl. 9-12 informerar vi om följande:

 • Vad är och vad innehåller NVDB?
 • Hur kan jag påverka NVDB?
 • Hur kan jag utforska NVDB?
 • Hur kommer jag åt data från NVDB?
 • Hur fungerar det att leverera till NVDB?

Det blir också tid för frågor och pauser flera gånger under förmiddagen.
Dagen är till för dig som redan använder eller är intresserad av vägdata. Kanske jobbar du med GIS eller geodata eller med t.ex. väg-, gatu- eller trafikfrågor. Sprid gärna inbjudan vidare till andra du tror skulle vara intresserade.

Arrangemanget är digitalt och du deltar utan kostnad, men anmälan krävs. Länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan arrangemanget. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till data@trafikverket.se senast 8 november.

Länk till evenemangssidan hos NVDB:
https://www.nvdb.se/sv/aktuellt/nyhetsarkiv/2023/nvdb-dag-med-trafikverket-10-november--ta-chansen-och-fa-svar-pa-alla-dina-funderingar/

Workshoptips: morgondagens krav på samhällsplanerare

Den 20 mars, kl 13-15, bjuder Föreningen för samhällsplanering Östergötland tillsammans med Samhällsplaneringsprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) in till workshop på Linköpings universitet, med fokus på morgondagens krav på planerare och med utgångspunkt från kandidat- och masterprogram i samhällsplanering vid LiU. Ett viktigt syfte är utbytet av erfarenheter mellan universitet och praktik. Workshopen kommer inledas med en kort bakgrundsbeskrivning av utbildningarna och insikter från relevanta forskningsprojekt, för att sedan mynna ut i gruppdiskussioner utifrån de frågeställningar som fokuseras för dagen.

När? Måndag 20 mars 2023 kl. 13-15

Var? Linköpings universitet

Besök Föreningen för samhällsplanering Östergötland för mer information och anmälan. Anmälan är öppen för alla.

Seminarium om klimatanpassning 

Onsdag 4 maj 2022, 9.00-12.15

Medlemmar inbjuds att delta på seminarium om klimatanpassning. Inbjudan har skickats via mail, kontakta kontakt@gisost.se om du eller din organisation inte erhållit inbjudan. 

Agenda:

8.30-9.00 Ankomst och mingel

9.00 Inledning

9.10-9.40 Arbetet med inre hamnen i Norrköping - Riskhanteringsplan, Magnus Mateo Edström, Länsstyrelsen Östergötland

9.40-10.00 Planeringskatalogen - sökningar efter underlag, Jessica Henestål, Länsstyrelsen Östergötland

10-10:30 Fika

10.30 -11.00 Geokalkyl - Grov kostnadskalkylering vid exploatering av nya områden, Dior Qaderi, SGI

11.00-12.15 Öppen diskussion

12.15-13.15 Lunch


Årsmöte och föredrag om projektsamverkan via ArcGIS Online/Portal for ArcGIS

Tisdag 15 mars 2022, 13.00-15.00

Medlemmar välkomnas varmt till GIS-Östergötlands årsmöte som även detta år kommer hållas digitalt. Har ni inte fått en inbjudan, maila kontakt@gisost.se!

13.00-14.00 Årsmöte

14.00-14.15 Medlemmarnas synpunkter på vad föreningen bör göra

14.15-14.45 SGI och SWECO presenterar hur projektsamverkan kan ske via projektåtkomster till varandras geoportaler (ArcGIS Online/Portal for ArcGIS)

14.45-15.00 Öppen diskussion utifrån föregående presentation

Torsdag 6 maj 2021, 13.00
Digital aktivitet tillsammans med Linköpings Universitet

Tillsammans med Universitetet i Linköping genomför GIS Östergötland en aktivitet för att knyta ihop organisationer/företag i länet med studenter på universitetet.

Organisationer/företag kommer att berätta om vilka geografiska data man har samt presentera idéer på uppgifter som studenterna (t.ex. från Samhällsplanerarprogrammet) kan ta till sig för kommande uppsatser och projektarbeten. Aktiviteten kommer delvis genomföras i breakout rooms för att möjliggöra direkt kontakt mellan studenter och representanter för organisationer/företag.

Vi tror att nyttan är att eleverna får input till sina uppsatser samt att skapa kontakter för att studenter i sina arbeten kan utföra uppgifter som organisationer har behov av. Det skapar också kontakter mellan organisationer/näringsliv och studenter som kan underlätta framtida rekrytering och intresse för olika arbetsgivare.

Det finns fortfarande utrymme för fler organisationer/företag så hör gärna av er så snart som möjligt till någon i Styrelsen om ni vill delta eller har frågor.

Årsmöte och tematräff 'Digital tvilling' 24 mars 2021

Äntligen är det dags för årsmöte i föreningen GIS Östergötland! Med anledning av coronapandemin så genomför vi årsmötet digitalt. Vi kommer i anslutning till årsmötet anordna ett webbinarie med temat 'Digital tvilling' som vi vet engagerar många.

Plats: Årsmötet och tematräffen genomförs digitalt, länk skickas till anmälda deltagare.

Datum: Onsdagen den 24 mars 2021, kl. 13:00 - 15:00

Agenda

13:00 - 13:30, årsmöte

13:30 - 15:00, tematräff 'Digital tvilling'

 • Strängnäs kommun - Stadsmodell i samhällsplaneringsarbetet
 • Flow Below - Rätt vatten rinner på rätt plats
 • Esri - Nuläge och framtid med digital tvilling

Anmäl dig till föreningens ordförande via jonas.kallin@agima.se senast fredagen, 19 mars.

Välkommen på webb-seminarium om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Tillsammans anordnar föreningarna GIS Östergötland och GISiDé Sörmland ett digitalt seminarium den 18 november 2020 9.00-11.30.

På programmet har vi:

 • "Smartare samhällsbyggnadsprocess" och "Nationell plattform", Mats Berglund och Ulrika Johansson, Lantmäteriet
 • "Digital samverkansplattform" och "PBL Handläggarstöd", Christina Gustavsson, Stefan Jernfröjd och Per Sundberg, Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • "HMK - Grundkarta", Qarin Bånkestad, representant för Lantmäteriets arbetsgrupp
Anmälan till mats.berglund2@lm.se senast 9 november. 

Skype-länk till webb-seminarium skickas ut till anmälda

Inbjudan till årsmöte och planering av verksamheten

Tisdagen den 31 mars 2020

Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping 9:00-11:00

Program

 • Årsmötesförhandlingar. Dokument finns på www.gisost.se.
 • Fika
 • Diskussion om föreningens aktiviteter

Anmälan senast den 24 mars till Jessica Henestål, jessica.henestal@lansstyrelsen.se.

Välkomna!

Styrelsen GIS Östergötland

Tisdag 14 Maj 13.00
Aktivitet tillsammans med Linköpings Universitet

Tillsammans med Universitetet i Linköping genomför GIS Östergötland en aktivitet för att knyta ihop organisationer/företag i länet med studenter på universitetet.

Organisationer/företag kommer berätta om vilka geografiska data man har samt idéer på uppgifter som studenterna (t.ex. från samhällsplanerarprogrammet) kan ta till sig för kommande uppsatser och projektarbeten. Aktiviteten kommer delvis genomföras som en Open Space övning för att öka kreativiteten och den personliga kontakten.

Representanter från universitet ska också berätta om några olika aktuella forskningsprojekt som kan vara av intresse för de organisationer som deltar.

Vi tror att nyttan är att eleverna får input till sina uppsatser samt att skapa kontakter för att studenter i sina arbeten kan utföra uppgifter som organisationer har behov av. Det skapar också kontakter mellan organisationer/näringsliv och studenter som kan underlätta framtida rekrytering och intresse för olika arbetsgivare.

Det finns fortfarande utrymme för fler organisationer/företag så hör gärna av er så snart som möjligt till någon i Styrelsen om ni vill delta eller har frågor.

Inbjudan till årsmöte och föredrag om satellitdata 28 mars

Välkommen på GIS-Östergötlands årsmöte med föredrag om satellitdata torsdagen 28 mars på Länsstyrelsen, Östgötagatan 3 i Linköping.

Anmälan och behov av specialmat senast 25 mars.

Program: 

12.00 Lunch i konferenslokalen

13.00 Årsmötesförhandlingar

13.40 Saccess - Det nationella satellitdata-arkivet, Thomas Karlsen Andersson (Lantmäteriet)

14.20 Fika

14.40 Kriskartering med hjälp av satellitbilder - Copernicus EMS, Susanne    Ingvander (MSB)

15.20 Rymddata för samhällsnytta, Tobias Edman (Rymdstyrelsen)

Torsdag 28/3

Årsmöte + tema satellitdata.

Under eftermiddagen genomför vi årsmötesförhandlingar samt har inbjudna gäster som berättar om det senaste inom satellitdataområdet. Ett område där det händer mycket och vi tror nyttan i våra verksamheter kan ökas. Program och inbjudningar kommer. Häng med och uppdatera dig!

Tisdag 13/11

Välkomna till aktivitet i Norrköping.

Viktiga frågor om vatten - hur kan bra geodata bidra?

Välkommen till en dag som handlar om hydrografi och om hur geodata kan vara ett stöd i arbetet med olika vattenfrågor, något som får allt större betydelse i samband med klimatförändringar.

Under dagen får du en inblick i de geodata om vatten som Lantmäteriet, SMHI och SGU arbetar med. Praktiska exempel på användning presenteras ex. "Hitta dricksvattenresurser på Gotland",

"Sårbarhetskartor för räddningstjänstens hantering vid miljöolyckor". Det blir tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter. Se det detaljerade programmet för dagens innehåll.

Samling sker till fikat som står framdukat kl. 09.00. Dagen avslutas kl. 15.45.

Dagen arrangeras av GISiDé, GIS Östergötland och Lantmäteriet. Lantmäteriet står för lokal och förtäring.

Anmälan och behov av specialmat senast 2018-11-01.

Onsdag 3/10

VÄLKOMNA PÅ GIS-ÖSTERGÖTLANDS MEDLEMSTRÄFF

Välkomna på GIS-Östergötlands medlemsträff! Den 3e oktober är medlemmar välkomna på en träff arrangerad av föreningen. 

Anmälan görs till Styrbjörn Holmberg (styrbjorn.holmberg@regionostergotland.se)

Vänligen uppge eventuella allergier i anmälan.
Sista anmälningsdag är den 26e september.


Plats: Drottninggatan 45 Linköping (Linköpings kommun),lokal: Framtiden
Tid: 11.45


Program:
11.45 Enklare lunch och fika i konferenslokalen

13.00 Hur fungerar de geografiska indelningarna NYKO och DeSo?
Jimmy Lindahl, Linköpings kommun

14.00 Kaffepaus

14.15 Alternativa landsbygds-definitioner med 500metersrutor som byggstenar
Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland

15.00 Fika

15.15 Bredbandsanalys. Vart behöver det offentliga subventionera fortsatt utbyggnad?
Jonas Jernberg, Region Östergötland

OM FÖRENINGEN


Geografiska informationssystem - GIS - är kraftfulla instrument vid samhällsplanering och annan planering, för att illustrera olika skeenden och planeringsunderlag, för att hitta till olika verksamheter och platser, med mera.

GIS används idag av många företag, offentliga organisationer och andra för att effektivisera och utveckla sin verksamhet, planera sin verksamhet och kommunicera med allmänheten. De flesta personer har idag kommit i kontakt med olika karttjänster via internet (exempelvis Google och Eniro) och många av oss använder dagligen GPS för att hitta till olika platser. Fler och fler företag och organisationer visar upp sin verksamhet och sprider information via karttjänster.

GIS Östergötland är en ideell förening som har som syfte att skapa samarbete mellan organisationer och personer som arbetar med eller har ett intresse av Geografiska informationssystem, GIS. GIS Östergötland är öppet för alla företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som arbetar med eller har ett intresse för Geografiska informationssystem, och är verksamma i eller har en koppling till Östergötland.

GIS Östergötland bildades 1992.

GIS Östergötland verkar för att användandet av GIS ska öka i organisationer och företag och för att fler ska samarbeta med att skapa och använda geografisk data (geodata) och geografiska analyser, med att utveckla tekniken bakom GIS och att tillgängliggöra geografisk information.

GIS Östergötland verkar främst genom att:

 • Arrangera seminarier, möten och konferenser, samt delta i andras arrangemang
 • Arbeta aktivt för att bygga upp och delta i nätverk på GIS-området
 • Stödja utbildningar och kurser inom GIS, och verka för att utbildningar kommer till stånd

I GIS Östergötland finns företag, kommuner, myndigheter och andra offentliga organisationer samt privatpersoner med som medlemmar. Som medlemmar i föreningen finns både aktörer som utvecklar GIS och aktörer som är användare av GIS.