STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Jessica Henestål, Länsstyrelsen Östergötland

KASSÖR

Anders Hjalmarson, Östgötatrafiken

STYRELSELEDAMÖTER

Elvisa Deumic, Linköpings kommun

Dick Magnusson, Linköpings Universitet

Daniel Regemar, Lantmäteriet

Nasos Alexis, Vadstena kommun

STYRELSESUPPLEANTER

Dior Qaderi, Statens Geotekniska Institut

Jonas Nordén 

VALBEREDNING

Dennis Larsson, Tranås kommun

KONTAKTA OSS

E-post adress:

kontakt@gisost.se