STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Jessica Henestål, Länsstyrelsen Östergötland

KASSÖR

Anders Hjalmarson, Östgötatrafiken

STYRELSELEDAMÖTER

Elvisa Deumic, Linköpings kommun

Mayomi Oscarsson, Region Östergötland

Dick Magnusson, Linköpings Universitet

Jonas  Nordén

Roland Andersson, Motala kommun

Daniel Regemar, Lantmäteriet

STYRELSESUPPLEANTER

Dior Qaderi, Statens Geotekniska Institut

VALBEREDNING

KONTAKTA OSS

E-post adress:

kontakt@gisost.se